Konvertering fra oljefyring til fornybare energikilder

Spesialkompetanse på energi og alt som går på varme og varmtvann i bolig og næringsbygg.

Siv.ing. Haga og Haugseth AS (SIHH)

SIHH bistår byggeiere i konverteringen fra oljefyring til fornybare energikilder i boligbygg og næringsbygg.

SIHH tar på seg jobben med å bistå byggeiere i å konvertere gamle oljefyringsanlegg over til fornybare energikilder. Vi gjør jobben med å utarbeide forprosjekt/enøkanalyse, vurdere ulike alternativer for varmeanlegget, søke støtte til prosjektet, utarbeide tilbudsbeskrivelse, sende ut beskrivelsen til prising til ulike entreprenører, kontrahering, SHA oppfølging, prosjekt og byggeledelse, og å sikre at prosjektet blir gjennomført på vegne av byggherre til avtalt pris og med fastsatt kvalitet.

Flere tjenester

Energirådgiving og prosjektledelse.

Enøkanalyser og søknader om enøkstøtte.

Energisimulering, og energimerking av boligbygg og næringsbygg.

Kontakt oss