Enøkanalyser og søknader om enøkstøtte

Spesialkompetanse på energi og alt som går på varme og varmtvann i bolig og næringsbygg.

Siv.ing. Haga og Haugseth AS (SIHH)

SIHH er, som ett av 22 firmaer, godkjent enøkkonsulent hos Bymiljøetaten i Oslo kommune. Som godkjent enøkfirma kan vi bistå byggeiere med å søke enøkstøtte fra Oslo kommunes Klima og energifond.

SIHH har også god erfaring med å søke ENOVA om støtte i saker som ikke støttes av Bymiljøetaten.

Flere tjenester

Energirådgiving og prosjektledelse.

Konvertering fra oljefyring til fornybare energikilder.

Energisimulering, og energimerking av boligbygg og næringsbygg.

Kontakt oss