Energisimulering, og energimerking

av boligbygg og næringsbygg.

Siv.ing. Haga og Haugseth AS (SIHH)

SIHH gjennomfører energimerking og energivurdering i henhold til energimerkeforskriften. Vi har god erfaring med energisimulering av ulike bygg, og sikrer at byggeier får et godkjent energimerke til rett pris og med riktig kvalitet.

Flere tjenester

Energirådgiving og prosjektledelse.

Konvertering fra oljefyring til fornybare energikilder.

Enøkanalyser og søknader om enøkstøtte.

Kontakt oss