Tranby varmesentral

Varmesentral på Tranby i Lier kommune.

Tranby varmesentral

Varmesentral på Tranby i Lier kommune.

Leverer 10-13 GWh/år fjernvarme til boligselskaper og kommunale bygninger med en samlet geografisk beliggenhet rundt fjernvarmesentralen.

Tilstandsvurdering og utredning av forbrenningsbaserte alternativer til gass som hoved-energikilde til oppvarming og varmt tappevann. Prosjektoppfølging i forbindelse med utskifting av hele fjernvarmenettet.

Bilder

Kontakt oss