Diakonhjemmet

Ombygging av energisentral

Diakonhjemmet

Ombygging av energisentral:

Detaljprosjektering og prosjektledelse av nytt helhetlig og bærekraftig energisystem for både eksisterende bygg og nye bygg i Diakonhjemmet hage.

Energikostnadene til oppvarming og kjøling er etter ombyggingen redusert med rundt 60%.

Bilder

Kontakt oss