Bogerud varmesentral

Varmesentral på Bogerud i Oslo.

Bogerud varmesentral

Varmesentral på Bogerud i Oslo som produserer og leverer varme til fire borettslag samt omkringliggende bygg/leiligheter. Total varmeleveranse ca. 11 000 000 kWh/år.

Utført Enøk-analyse med tiltak for redusert energiforbruk, samt nødvendige oppgraderinger for økt levetid for anlegget.

Detaljprosjektering ved utskifting av nærvarmenettet, samt nye undersentraler for varme og varmtvann hos alle kunder. Konvertering fra oljekjel til gasskjel og ombygging av energisentralen.  

Driftsavtale.

Bilder

Kontakt oss