Om oss

Siv.ing. Haga og Haugseth AS (SIHH)

Siv.ing. Haga og Haugseth AS (SIHH) er et rådgivende ingeniørselskap som ble startet i 2013 av sivilingeniørene Anders Haga og Johan Haugseth.

Johan Haugseth har Master i Teknologi fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Siden 2006 har han jobbet som energirådgiver i Energigården AS og OBOS Prosjekt AS. I 2008 jobbet han i eget enkeltmannsforetak som energirådgiver og som daglig leder i Nordic Venture AS.

Anders Haga har Master i Industriell Økonomi-Energifysikk fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Siden 2008 har han jobbet som trainee for Norsk Hydro, realfagslærer på Sandvika videregående skole og energirådgiver i OBOS Prosjekt AS i tillegg til å drive eget landbruksfirma.

SIHH tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Prosjekt- og byggeledelse på tekniske anlegg.
  • Prosjektering av varme- og varmtvannssystemer.
  • Energimerking av boliger og næringsbygg med simulering i Simien.
  • Forprosjekter, enøkrapporter, passivhusevalueringer og ulike utredninger.
  • Søknadsprosesser og sluttrapporteringer mot Enøketaten i Oslo og ENOVA.
  • Tegning av systemskjemaer, og utarbeidelse av FDV for varmesystemer.

Vi har opparbeidet en god kompetanse på forståelsen av tekniske anlegg. En stadig større andel av våre prosjekter er å identifisere feil og mangler på tekniske anlegg. Vi ser at vi løser svært mange komplekse problemer vedrørende blant annet varmepumpesystemer, varmtvannssystemer, energimålesystemer, samspill mellom varme- og varmtvannsanlegg, ventilasjonssystemer og varmedistribusjonssystemer som andre konsulernter, og entreprenører ikke klarer å løse.

Våre tjenester

Vi har solid erfaring med prosjektledelse. I våre prosjekter har vi fokus på å utarbeide grundige og gjennomtenkte tilbudsbeskrivelser. Vi har erfaring med en rekke rørleggere og entreprenører og har derfor god kontakt med entreprenører som vi erfarer er pålitelige og leverer gode håndverksmessige og tekniske løsninger. Kombinasjonen av gode tilbudsbeskrivelser og flinke entreprenører har vi erfart å være grunnlaget for gode prosjekter der både kunden og entreprenøren er fornøyd med resultatene. Vi legger stor vekt på en god tone under prosjektene og en åpen og rettferdig behandling av både kunden og entreprenørene.

Kontakt oss