Forside

Siv.ing. Haga og Haugseth AS er et rådgivende ingeniørselskap med spesialkompetanse på energi og alt som går på varme og varmtvann i bolig og næringsbygg.


Vi tilbyr tjenester innen prosjektering, prosjekt og byggeledelse, feilsøking på varme og varmtvannssystemer, energisimuleringer, energimerking, enøkanalyser, utredninger, og generell energirådgiving.


Energirådgiving og prosjektledelse

Siv.ing. Haga og Haugseth AS har bred erfaring og høy kompetanse innen varme og varmtvannssystemer. Vår styrke er en grunnleggende teoretisk forståelse av tekniske anlegg, og systemforståelse som bidrar til å optimalisere funksjonaliteten i anleggene. 

Enøkanalyser og søknader om enøkstøtte.

SIHH er, som ett av 22 firmaer, godkjent enøkkonsulent hos Bymiljøetaten i Oslo kommune. Som godkjent enøkfirma kan vi bistå byggeiere med å søke enøkstøtte fra Oslo kommunes Klima og energifond.

SIHH har også god erfaring med å søke ENOVA om støtte i saker som ikke støttes av Bymiljøetaten.Energisimulering, og energimerking av boligbygg og næringsbygg

SIHH gjennomfører energimerking og energivurdering i henhold til energimerkeforskriften. Vi har god erfaring med energisimulering av ulike bygg, og sikrer at byggeier får et godkjent energimerke til rett pris og med riktig kvalitet.SIHH bistår byggeiere i konverteringen fra oljefyring til fornybare energikilder i boligbygg og næringsbygg.

SIHH  tar på seg jobben med å bistå byggeiere i å konvertere gamle oljefyringsanlegg over til fornybare energikilder. Vi gjør jobben med å utarbeide forprosjekt/enøkanalyse, vurdere ulike alternativer for varmeanlegget, søke støtte til prosjektet, utarbeide tilbudsbeskrivelse,  sende ut beskrivelsen til prising til ulike entreprenører, kontrahering, SHA oppfølging, prosjekt og byggeledelse, og å  sikre at  prosjektet blir gjennomført på vegne av byggherre til avtalt pris og med fastsatt kvalitet.


Copyright © All Rights Reserved